Kanker.

Cadeau

Van het

Leven

Het boek

In het boek ‘Kanker. Cadeau van het leven’ lees je hoe ik met vallen en opstaan leer omgaan met de grootste tegenslag in mijn leven: de diagnose borstkanker. Het boek speelt zich af tegen de achtergrond van mijn behandeltraject. Er komen thema’s in terug als: de rollercoaster aan emoties, rouw, negatieve gedachten, leven en dood, angst en vertrouwen, hulpbronnen, verlangens en zingeving.

Intuïtieve wijsheid

Dat het boek ‘Kanker. Cadeau van het leven’ er nu ligt, is een verrassing. Het opschrijven van alles wat ik meemaakte, was namelijk alleen bedoeld voor mijn eigen herstelproces. Na een tijd kreeg ik echter het gevoel dat ik mijn schrijfsels ‘moest’ gaan publiceren, als support voor anderen. Mijn ervaring in het verleden als tekstschrijver bleek ineens een puzzelstuk dat naadloos aansloot op mijn ervaring als trainer en coach. Met als resultaat: ‘Kanker. Cadeau van het leven’.

Voor wie?

Wat ik terugkrijg in reviews is dat dit boek behulpzaam is wanneer je zelf of in je omgeving met kanker, een andere (chronische) ziekte of een bepaalde vorm van tegenslag te maken krijgt. Ook is het een aanrader voor hulp- en zorgverleners die zich vol in de beleving van een patiënt willen verplaatsen. Andere lezers vinden weer herkenning in thema’s als de strijd tussen ratio en gevoel, of het zoeken naar zingeving in het leven.

Inhoud boek

In het boek lees je hoe ik door de diagnose kanker in contact kom met mijn grote verlangen. Maar om daar te komen moet ik langs obstakels, en die gaan verder dan het behandeltraject. Doodsangst, verdriet, boosheid, schuld en schaamte passeren de revue. Gelukkig zijn er hulpbronnen waar ik rijkelijk uit kan putten. Zoals het contact met mijn vrienden. En ook mijn intuïtieve wijsheid, die in de aanloop naar de diagnose al van onschatbare waarde blijkt te zijn.

Kanker is rouw

Ik pretendeer met ‘Kanker. Cadeau van het leven’ niet de wijsheid in pacht te hebben hoe je met kanker om moet gaan. Wel ben ik inmiddels expert en ervaringsdeskundig als het gaat over omgaan met tegenslag, en de impact ervan op je leven. Want als je eenmaal kanker hebt (gehad), neem je afscheid van het leven zoals je het leefde. Ik heb mijn weg gevonden in hoe ik hiermee omga, met vallen en opstaan. Je leest erover in ‘Kanker. Cadeau van het leven’.

Het boek

“U heeft inderdaad een borstkankertje.” De chirurg zegt het op een bijna lieflijke toon. (…) Maar het grootste deel van de informatie die ik krijg, gaat langs me heen. Ik ben nog blijven hangen bij het woord ‘borstkankertje’.

Kanker is kanker. Doe er geen geschenkverpakking om, man! Voor jou is mijn kleine tumor misschien niet interessant om weg te snijden, maar voor mij is het kanker!

Knock-out geslagen. Zo voel ik (48) me na de diagnose borstkanker. Wanneer de eerste stofwolken zijn opgetrokken, kom ik wat meer bij zinnen. Wat kan ik zelf doen om op een ‘gezonde’ manier met mijn ziekte en behandeltraject om te gaan? Met vallen en opstaan bewandel ik een nieuw pad, op weg naar mijn grote verlangen. Onderweg moet ik langs obstakels als doodsangst, verdriet, boosheid, schuld en schaamte. Gelukkig zijn er hulpbronnen waar ik rijkelijk uit kan putten. Zoals mijn intuïtieve wijsheid, die van onschatbare waarde blijkt te zijn.

NathalieVanDam_Boek_600x600